Pozri tiež
Ďalšie vzdelávanie dospelých
Informácie pre ženy on-line
Rovnocenné zaobchádzanie
Výskum orientovaný na ženy
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at