Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Choré deti
Pracovné právo
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at