všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at