Pozri tiež
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Samovražda
Sociálna linka dôvery
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at