Pozri tiež
Postpenitenciárna starostlivosť
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at