všeobecnejšie informácie
Právo návšetvy
Pozri tiež
Právo na výkon opatrovníctva
Rodičia – samoživitelia
Rozchod partnerov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at