Pozri tiež
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Ochrana bytu
Súdy
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at