Pozri tiež
Ľudské práva
Obťažovanie a prenasledovanie
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Pracovné právo
Právne poradenstvo
Rasizmus
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at