Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Obhajca záujmov a práv pacientov
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at