všeobecnejšie informácie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Pracovné projekty
Rehabilitácia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at