všeobecnejšie informácie
Mobilita zdravotne postihnutých osôb
špeciálne informácie
Podniky poskytujúce prepravné služby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at