všeobecnejšie informácie
Poruchy reči
Pozri tiež
Svojpomocné skupiny
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at