Pozri tiež
Lekárska pohotovosť
Rýchla zdravotná pomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at