všeobecnejšie informácie
Osobná pomoc
Pozri tiež
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at