Die Organisationen, die unter dem Stichwort „Pflegedienste mit Förderung“ erscheinen, bieten ihre Leistungen auch privat (ohne Förderung) an.

Pozri tiež
Nepretržitá starostlivosť
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Starostlivosť o chorých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at