Pozri tiež
Nepretržitá starostlivosť
Ošetrovateľské služby bez podpory z verejných zdrojov
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at