všeobecnejšie informácie
Závislosť od drog
Pozri tiež
Krízové centrá pre mladých ľudí
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at