všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o deti
špeciálne informácie
Detské jasle
Školské družiny
Pozri tiež
Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at