Pozri tiež
Hasiči
Inštalatéri
Nedoslýchavosť
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at