Pozri tiež
Ochrana spotrebiteľov
Závislosť od Internetu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at