všeobecnejšie informácie
Sexuologické poradenstvo
špeciálne informácie
Homosexuál
Lesbička
Pozri tiež
Rovnocenné zaobchádzanie
Transsexualita
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at