Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Opatrovateľský dozor
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at