všeobecnejšie informácie
Rodinná poradňa
Pozri tiež
Právo na výkon opatrovníctva
Rodinné alebo partnerské poradenstvo pre migrantov
Rozchod partnerov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at