Pozri tiež
Hospice
Ošetrovateľské služby bez podpory z verejných zdrojov
Ošetrovateľské služby s verejnou podporou
Poradenstvo pre opatrovníkov
Sprevádzanie zomierajúcich
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at