Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert.
Bitte im Beratungszentrum Pflege und Betreuung anfragen.
Pozri tiež
Bytové domy pre staré osoby
Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Opatrovateľský dozor
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at