Pozri tiež
Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Opatrovateľský dozor
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at