Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Prejav vôle pacienta
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at