špeciálne informácie
Závislosť od zhromažďovania predmetov - svojpomoc
Pozri tiež
Hubenie škodcov
Odpad
Upratovanie bytu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at