všeobecnejšie informácie
Rodičovská dovolenka
Pozri tiež
Pracovné právo
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Tehotenstvo a pôrod
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at