Pozri tiež
Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Kľúče pre zdravotne postihnuté osoby
Mobilita zdravotne postihnutých osôb
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Organizácie zdravotne postihnutých osôb
Postihnutie zraku
Preukaz zdravotne postihnutého
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Profesijná orientácia
Starostlivosť o deti doma
Telesné postihnutie
Zľavnené cestovné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at