Pozri tiež
Bývanie pre postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Postihnutie zraku
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Svojpomocné skupiny
Telesné postihnutie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at