všeobecnejšie informácie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Pozri tiež
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Pracovné projekty
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at