všeobecnejšie informácie
Zárobková činnosť
špeciálne informácie
Limit vedľajších zárobkov
Pozri tiež
Odbory
Poukážka na služby
Pracovné právo
Voľný pracovný pomer
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at