Pozri tiež
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Sexuálne násilie
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at