všeobecnejšie informácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at