všeobecnejšie informácie
Dodávka vody
Pozri tiež
Problémy s kanalizáciou
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at