všeobecnejšie informácie
Telesné postihnutie
Pozri tiež
Ošetrovateľské pomôcky
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at