Pozri tiež
Ergoterapia
Ošetrovateľské pomôcky
Pomôcky pre osoby s postihnutím sluchu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at