všeobecnejšie informácie
Zárobková činnosť
Pozri tiež
Minimálny pracovný úväzok
Odbory
Poukážka na služby
Pracovné právo
Skrátený rodičovský pracovný úväzok
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at