Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Postihnutie zraku
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at