Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

Autismus-Gruppen, für Eltern und Kinder - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Mobile phone: 0660/668 368 4

E-mail: julia.strobach@sfu.ac.at

Website:

Description

  • Elterngruppe: Austausch für die Eltern, Input der PsychologInnen, Austausch von Kontakten/Literatur. Kosten 30€ pro Termin
    Mittwoch, 9-10.30 Uhr via Zoom.
  • Kindergruppe "Voneinander lernen", 7-10 Jahre, Asperger AutistInnen, startet im September 2021 wieder; vor Ort.
    Soziales Kompetenztraining, Training von Mimik/Gestik/TOM, Emotionsregulation, uvm. 30€ pro 60minuten
Topics
Autism
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at