Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

Online-Service: "Ihr Kind ist krank", Ärztekammer für Wien

Website:

Description

Information über ärztliche Versorgung von Kindern, auch in der Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen
Topics
Doctor
Emergency medical service
Sick children
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at