Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

migrants care - Beratung und Information sowie Vorqualifizierung für Pflege- und Betreuungsberufe

1100 Wien, Kempelengasse 1/4. Stock [CarBiz - Caritas Bildungszentrum ]

Mobile phone: 0664 / 88 79 88 24

E-mail: migrants.care@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung

Description

Informationen und Kurse für Migrantinnen und Migranten, die Pflege- und Betreuungsberufe ergreifen möchten.
ein Projekt der BAG-Träger Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe.
Topics
Language courses
Migration
Nursing professions
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at