Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

Kinderabsetzbetrag

Website:

Description

Anspruch auf Kinderabsetzbetrag hat jede steuerpflichtige Person, die Familienbeihilfe bezieht
€ 58,40 monatlich
Der Kinderabsetzbetrag wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt und muss nicht gesondert beantragt werden.
Die Auszahlung erfolgt auch bei keiner oder nur geringer Steuerleistung.

Topics
Family benefit
Standard rates of social welfare 2018
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at