Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

Widerspruchsregister gegen Organ-, Gewebe- und Zellentnahmen

1010 Wien, Stubenring 6 [GÖG/ÖBIG]

Phone: 01-515 61-0

E-mail: wr@goeg.at

Website:

Business Hours

Für Informationen und Eintragungen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der üblichen Bürozeiten telefonisch, per Mail oder
Post zur Verfügung, es gibt keinen Parteienverkehr.

Description

Online-Formular

Topics
Organ donations
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at