Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

CS Haus für Mutter und Kind - CS Caritas Socialis

Phone: 01-315 77 30

Fax: 01-315 77 30-19

E-mail: muki.info@cs.at

Website:

Topics
Accommodation for mother and child
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at