Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

147 Rat auf Draht, Telefonhilfe, Notruf und psychologische Beratung, für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Bezugspersonen

Phone: 147 (ohne Vorwahl gebührenfrei aus ganz Österreich)

Website:

Business Hours

Telefonisch 0-24 Uhr
Chatberatung: Montag, Mittwoch und Freitag 18-20 Uhr

Description

anonym

Die schriftliche Beratung erfolgt online über den Link "Beratung" auf:   http://rataufdraht.at

Topics
Children’s information/Youth information
Online counselling
Telephone helplines
Youth counselling
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at