FASD HILFE Austria – Die sichtbaren Kinder mit ihren unsichtbaren Behinderungen

mobil: 0650 / 554 43 01

mobil: 0664 / 451 44 19

e-mail: kontakt@fasdhilfeaustria.at

webová stránka:

Topics
Neurologické ochorenia - svojpomoc
Rodičovské iniciatívy – svojpomoc
Telesné postihnutie - svojpomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at