Selbsthilfegruppe AVWS – Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung

1150 Wien, Kardinal-Rauscher-Platz 4 [Nachbarschaftszentrum]

mobil: 0660 / 403 53 58 (Gabriela Ullrich)

e-mail: avws.selbsthilfe@gmail.com

webová stránka:

pracovný čas

Treffen siehe Webseite
Topics
Rodičovské iniciatívy – svojpomoc
Svojpomocné skupiny rôzneho zamerania
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at