Obdach Felberstraße, Betreutes Wohnen für Familien - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

telefón: 01-24 5 24-40 320

e-mail: obdach.fe@fsw.at

webová stránka:

centrála
Obdach Wien gemeinnützige GmbH

popis

Betreutes Wohnen in Wohnungen für 17 wohnungslose Familien

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at